365 ngày hôn nhân (full)

365-ngay-hon-nhan

Văn án :

Tên truyện: 365 ngày hôn nhân
Tác giả: Guai Wu

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân còn có một tên gọi khác là Khóa Trụ Tim Em có nội dung xoay quanh người con gái mang tên Lãng Tử Tình và chàng trai Lôi Tuấn Vũ.

Lãnh Tử Tình, 25 tuổi, trong mắt người khác là một cô gái trầm mặc ít lời, không chí tiến thủ, cũng là một nhà văn được yêu thích trên mạng. Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi, giám đốc tập đoàn Kiêu Dương. Hai người từ nhỏ đã ấn định hôn ước, vì yêu cầu bức thiết của hai bên cha mẹ liền đồng ý kết hôn. Nhưng không ai biết, ở trước hôn kỳ, hai người nhất trí lập hợp đồng hôn nhân, chỉ có 365 ngày, ước định rất đơn giản, cấp đôi bên đầy đủ tự do…

***

Kết hôn không lâu, hắn đã vi phạm hợp đồng, cưỡng ép cô… Nhưng lớn tiếng thổ lộ ra, lại là tên người phụ nữ khác… Tuyệt vọng xoẹt qua đáy mắt, cô cười lạnh đóng gói hành lý, rời nhà trốn đi!

***

Đều nói “hồng nhan bạc mệnh”, cô chẳng phải hồng nhan, sao cũng giống trong tiểu thuyết bị mất trí nhớ? “Anh là ai?” Sự sợ hãi tràn dâng trong lòng, người trước mặt này, cô chưa bao giờ gặp qua. Đáy mắt người đàn ông xẹt qua một tia sáng, nâng cằm cô lên: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, tôi là người đàn ông của em!”

***

Sau khi khôi phục lại trí nhớ, cô trong lòng thầm chửi hắn trăm ngàn lần! Anh là người đàn ông của tôi?! Đúng mới là lạ! Lại đóng gói hành lý một lần nữa, cùng nắm tay người đàn ông khác, bỏ trốn!

***

Nhìn những đoạn miêu tả mấy màn mây mưa thất thường trong tiểu thuyết của cô, con ngươi người đàn ông bắn ra ánh mắt khát máu muốn giết người: Lãnh Tử Tình, em được lắm, đem tôi ra để thể nghiệm cuộc sống?! Trò chơi của em đã kết thúc? Nhưng trò chơi của tôi chỉ vừa mới bắt đầu!

Đọc truyện !

365 ngày hôn nhân – chương 1

365 ngày hôn nhân – chương 2

365 ngày hôn nhân – chương 3

365 ngày hôn nhân – chương 4

365 ngày hôn nhân – chương 5

365 ngày hôn nhân – chương 6

365 ngày hôn nhân – chương 7

365 ngày hôn nhân – chương 8

365 ngày hôn nhân – chương 9

365 ngày hôn nhân – chương 10

365 ngày hôn nhân – chương 11

365 ngày hôn nhân – chương 12

365 ngày hôn nhân – chương 13

365 ngày hôn nhân – chương 14

365 ngày hôn nhân – chương 15

365 ngày hôn nhân – chương 16

365 ngày hôn nhân – chương 17

365 ngày hôn nhân – chương 18

365 ngày hôn nhân – chương 19

365 ngày hôn nhân – chương 20

365 ngày hôn nhân – chương 21

365 ngày hôn nhân – chương 22

365 ngày hôn nhân – chương 23

365 ngày hôn nhân – chương 24

365 ngày hôn nhân – chương 25

365 ngày hôn nhân – chương 26

365 ngày hôn nhân – chương 27

365 ngày hôn nhân – chương 28

365 ngày hôn nhân – chương 29

365 ngày hôn nhân – chương 30

365 ngày hôn nhân – chương 31

365 ngày hôn nhân – chương 32

365 ngày hôn nhân – chương 33

365 ngày hôn nhân – chương 34

365 ngày hôn nhân – chương 35

365 ngày hôn nhân – chương 36

365 ngày hôn nhân – chương 37

365 ngày hôn nhân – chương 38

365 ngày hôn nhân – chương 39

365 ngày hôn nhân – chương 40

365 ngày hôn nhân – chương 41

365 ngày hôn nhân – chương 42

365 ngày hôn nhân – chương 43

365 ngày hôn nhân – chương 44

365 ngày hôn nhân – chương 45

365 ngày hôn nhân – chương 46

365 ngày hôn nhân – chương 47

365 ngày hôn nhân – chương 48

365 ngày hôn nhân – chương 49

365 ngày hôn nhân – chương 50

365 ngày hôn nhân – chương 51

365 ngày hôn nhân – chương 52

365 ngày hôn nhân – chương 53

365 ngày hôn nhân – chương 54

365 ngày hôn nhân – chương 55

365 ngày hôn nhân – chương 56

365 ngày hôn nhân – chương 57

365 ngày hôn nhân – chương 58

365 ngày hôn nhân – chương 59

365 ngày hôn nhân – chương 60

365 ngày hôn nhân – chương 61

365 ngày hôn nhân – chương 62

365 ngày hôn nhân – chương 63

365 ngày hôn nhân – chương 64

365 ngày hôn nhân – chương 65

365 ngày hôn nhân – chương 66

365 ngày hôn nhân – chương 67

365 ngày hôn nhân – chương 68

365 ngày hôn nhân – chương 69

365 ngày hôn nhân – chương 70

365 ngày hôn nhân – chương 71

365 ngày hôn nhân – chương 72

365 ngày hôn nhân – chương 73

365 ngày hôn nhân – chương 74

365 ngày hôn nhân – chương 75

365 ngày hôn nhân – chương 76

365 ngày hôn nhân – chương 77

365 ngày hôn nhân – chương 78

365 ngày hôn nhân – chương 79

365 ngày hôn nhân – chương 80

365 ngày hôn nhân – chương 81

365 ngày hôn nhân – chương 82

365 ngày hôn nhân – chương 83

365 ngày hôn nhân – chương 84

365 ngày hôn nhân – chương 85

365 ngày hôn nhân – chương 86

365 ngày hôn nhân – chương 87

365 ngày hôn nhân – chương 88

365 ngày hôn nhân – chương 89

365 ngày hôn nhân – chương 90

365 ngày hôn nhân – chương 91

365 ngày hôn nhân – chương 92

365 ngày hôn nhân – chương 93

365 ngày hôn nhân – chương 94

365 ngày hôn nhân – chương 95

365 ngày hôn nhân – chương 96

365 ngày hôn nhân – chương 97

365 ngày hôn nhân – chương 98

365 ngày hôn nhân – chương 99

365 ngày hôn nhân – chương 100

365 ngày hôn nhân – chương 101

365 ngày hôn nhân – chương 102

365 ngày hôn nhân – chương 103

365 ngày hôn nhân – chương 104

365 ngày hôn nhân – chương 105

365 ngày hôn nhân – chương 106

365 ngày hôn nhân – chương 107

365 ngày hôn nhân – chương 108

365 ngày hôn nhân – chương 109

365 ngày hôn nhân – chương 110

365 ngày hôn nhân – chương 111

365 ngày hôn nhân – chương 112

365 ngày hôn nhân – chương 113

365 ngày hôn nhân – chương 114

365 ngày hôn nhân – chương 115

365 ngày hôn nhân – chương 116

365 ngày hôn nhân – chương 117

365 ngày hôn nhân – chương 118

365 ngày hôn nhân – chương 119

365 ngày hôn nhân – chương 120

365 ngày hôn nhân – chương 121

365 ngày hôn nhân – chương 122

365 ngày hôn nhân – chương 123

365 ngày hôn nhân – chương 124

365 ngày hôn nhân – chương 125

365 ngày hôn nhân – chương 126

365 ngày hôn nhân – chương 127

365 ngày hôn nhân – chương 128

365 ngày hôn nhân – chương 129

365 ngày hôn nhân – chương 130

365 ngày hôn nhân – chương 131

365 ngày hôn nhân – chương 132

365 ngày hôn nhân – chương 133

365 ngày hôn nhân – chương 134

365 ngày hôn nhân – chương 135

365 ngày hôn nhân – chương 136

365 ngày hôn nhân – chương 137

365 ngày hôn nhân – chương 138

365 ngày hôn nhân – chương 139

365 ngày hôn nhân – chương 140

365 ngày hôn nhân – chương 141

365 ngày hôn nhân – chương 142

365 ngày hôn nhân – chương 143

365 ngày hôn nhân – chương 144

365 ngày hôn nhân – chương 145

365 ngày hôn nhân – chương 146

365 ngày hôn nhân – chương 147

365 ngày hôn nhân – chương 148

365 ngày hôn nhân – chương 149

365 ngày hôn nhân – chương 150

365 ngày hôn nhân – chương 151

365 ngày hôn nhân – chương 152

365 ngày hôn nhân – chương 153

365 ngày hôn nhân – chương 154

365 ngày hôn nhân – chương 155

365 ngày hôn nhân – chương 156

365 ngày hôn nhân – chương 157

365 ngày hôn nhân – chương 158

365 ngày hôn nhân – chương 159

365 ngày hôn nhân – chương 160

365 ngày hôn nhân – chương 161

365 ngày hôn nhân – chương 162

365 ngày hôn nhân – chương 163

365 ngày hôn nhân – chương 164

365 ngày hôn nhân – chương 165

365 ngày hôn nhân – chương 166

365 ngày hôn nhân – chương 167

365 ngày hôn nhân – chương 168

365 ngày hôn nhân – chương 169

365 ngày hôn nhân – chương 170

365 ngày hôn nhân – chương 171

365 ngày hôn nhân – chương 172

365 ngày hôn nhân – chương 173

365 ngày hôn nhân – chương 174

365 ngày hôn nhân – chương 175

365 ngày hôn nhân – chương 176

365 ngày hôn nhân – chương 177

365 ngày hôn nhân – chương 178

365 ngày hôn nhân – chương 179

365 ngày hôn nhân – chương 180

365 ngày hôn nhân – chương 181

365 ngày hôn nhân – chương 182

365 ngày hôn nhân – chương 183

365 ngày hôn nhân – chương 184

365 ngày hôn nhân – chương 185

365 ngày hôn nhân – chương 186

365 ngày hôn nhân – chương 187

365 ngày hôn nhân – chương 188

365 ngày hôn nhân – chương 189

365 ngày hôn nhân – chương 190

365 ngày hôn nhân – chương 191

365 ngày hôn nhân – chương 192

365 ngày hôn nhân – chương 193

365 ngày hôn nhân – chương 194

365 ngày hôn nhân – chương 195

365 ngày hôn nhân – chương 196

365 ngày hôn nhân – chương 197

365 ngày hôn nhân – chương 198

365 ngày hôn nhân – chương 199

365 ngày hôn nhân – chương 200

365 ngày hôn nhân – chương 201

365 ngày hôn nhân – chương 202

365 ngày hôn nhân – chương 203

365 ngày hôn nhân – chương 204

365 ngày hôn nhân – chương 20 5

365 ngày hôn nhân – chương 206

365 ngày hôn nhân – chương 207

365 ngày hôn nhân – chương 208

365 ngày hôn nhân – chương 209

365 ngày hôn nhân – chương 210

365 ngày hôn nhân – chương 211

365 ngày hôn nhân – chương 212

365 ngày hôn nhân – chương 213

365 ngày hôn nhân – chương 214

365 ngày hôn nhân – chương 215

365 ngày hôn nhân – chương 216

365 ngày hôn nhân – chương 217

365 ngày hôn nhân – chương 218

365 ngày hôn nhân – chương 219

365 ngày hôn nhân – chương 220

365 ngày hôn nhân – chương 221

365 ngày hôn nhân – chương 222

365 ngày hôn nhân – chương 223

365 ngày hôn nhân – chương 224

365 ngày hôn nhân – chương 225

365 ngày hôn nhân – chương 226

365 ngày hôn nhân – chương 227

365 ngày hôn nhân – chương 228

365 ngày hôn nhân – chương 229

365 ngày hôn nhân – chương 230

365 ngày hôn nhân – chương 231

365 ngày hôn nhân – chương 232

365 ngày hôn nhân – chương 233

365 ngày hôn nhân – chương 234

365 ngày hôn nhân – chương 235

365 ngày hôn nhân – chương 236

365 ngày hôn nhân – chương 237

365 ngày hôn nhân – chương 238

365 ngày hôn nhân – chương 239

365 ngày hôn nhân – chương 240

365 ngày hôn nhân – chương 241

365 ngày hôn nhân – chương 242

365 ngày hôn nhân – chương 243

365 ngày hôn nhân – chương 244

365 ngày hôn nhân – chương 245

365 ngày hôn nhân – chương 246

365 ngày hôn nhân – chương 247

365 ngày hôn nhân – chương 248

365 ngày hôn nhân – chương 249

365 ngày hôn nhân – chương 250

365 ngày hôn nhân – chương 251

365 ngày hôn nhân – chương 252

365 ngày hôn nhân – chương 253

365 ngày hôn nhân – chương 254

365 ngày hôn nhân – chương 255

365 ngày hôn nhân – chương 256

365 ngày hôn nhân – chương 257

365 ngày hôn nhân – chương 258

365 ngày hôn nhân – chương 259

365 ngày hôn nhân – chương 260

365 ngày hôn nhân – chương 261

365 ngày hôn nhân – chương 262

365 ngày hôn nhân – chương 263

365 ngày hôn nhân – chương 264

365 ngày hôn nhân – chương 265

365 ngày hôn nhân – chương 266

365 ngày hôn nhân – chương 267

365 ngày hôn nhân – chương 268

365 ngày hôn nhân – chương 269

365 ngày hôn nhân – chương 270

365 ngày hôn nhân – chương 271

365 ngày hôn nhân – chương 272

365 ngày hôn nhân – chương 273

365 ngày hôn nhân – chương 274

365 ngày hôn nhân – chương 275

365 ngày hôn nhân – chương 276

365 ngày hôn nhân – chương 277

365 ngày hôn nhân – chương 278

365 ngày hôn nhân – chương 279

365 ngày hôn nhân – chương 280

365 ngày hôn nhân – chương 281

365 ngày hôn nhân – chương 282

365 ngày hôn nhân – chương 283

365 ngày hôn nhân – chương 284

365 ngày hôn nhân – chương 285

365 ngày hôn nhân – chương 286

365 ngày hôn nhân – chương 287

365 ngày hôn nhân – chương 288

365 ngày hôn nhân – chương 289

365 ngày hôn nhân – chương 290

365 ngày hôn nhân – chương 291

365 ngày hôn nhân – chương 292

365 ngày hôn nhân – chương 293

365 ngày hôn nhân – chương 294

365 ngày hôn nhân – chương 295

365 ngày hôn nhân – chương 296

365 ngày hôn nhân – chương 297

365 ngày hôn nhân – chương 298

365 ngày hôn nhân – chương 299

365 ngày hôn nhân – chương 300

 365 ngày hôn nhân – chương 301

 365 ngày hôn nhân – chương 302

 365 ngày hôn nhân – chương 303

 365 ngày hôn nhân – chương 304

 365 ngày hôn nhân – chương 305

365 ngày hôn nhân – chương 306

365 ngày hôn nhân – chương 307

365 ngày hôn nhân – chương 308

365 ngày hôn nhân – chương 309

365 ngày hôn nhân – chương 310

365 ngày hôn nhân – chương 311

365 ngày hôn nhân – chương 312

365 ngày hôn nhân – chương 313

365 ngày hôn nhân – chương 314

365 ngày hôn nhân – chương 315

365 ngày hôn nhân – chương 316

365 ngày hôn nhân – chương 317

365 ngày hôn nhân – chương 318

365 ngày hôn nhân – chương 319

365 ngày hôn nhân – chương 320

365 ngày hôn nhân – chương 321

365 ngày hôn nhân – chương 322

365 ngày hôn nhân – chương 323

365 ngày hôn nhân – chương 324

365 ngày hôn nhân – chương 325

365 ngày hôn nhân – chương 326

365 ngày hôn nhân – chương 327

365 ngày hôn nhân – chương 328

365 ngày hôn nhân – chương 329

365 ngày hôn nhân – chương 330

365 ngày hôn nhân – chương 331

365 ngày hôn nhân – chương 332

365 ngày hôn nhân – chương 333

365 ngày hôn nhân – chương 334

365 ngày hôn nhân – chương 335

365 ngày hôn nhân – chương 336

365 ngày hôn nhân – chương 337

365 ngày hôn nhân – chương 338

365 ngày hôn nhân – chương 339

365 ngày hôn nhân – chương 340

365 ngày hôn nhân – chương 341

365 ngày hôn nhân – chương 342

365 ngày hôn nhân – chương 343

365 ngày hôn nhân – chương 344

365 ngày hôn nhân – chương 345

365 ngày hôn nhân – chương 346

365 ngày hôn nhân – chương 347

365 ngày hôn nhân – chương 348

365 ngày hôn nhân – chương 349

365 ngày hôn nhân – chương 350

365 ngày hôn nhân – chương 351

365 ngày hôn nhân – chương 352

365 ngày hôn nhân – chương 353

365 ngày hôn nhân – chương 354

365 ngày hôn nhân – chương 355

365 ngày hôn nhân – chương 356

365 ngày hôn nhân – chương 357

365 ngày hôn nhân – chương 358

365 ngày hôn nhân – chương 359

365 ngày hôn nhân – chương 360

365 ngày hôn nhân – chương 361

365 ngày hôn nhân – chương 362

365 ngày hôn nhân – chương 363

365 ngày hôn nhân – chương 364

365 ngày hôn nhân – chương 365

365 ngày hôn nhân – chương 366

365 ngày hôn nhân – chương 367

365 ngày hôn nhân – chương 368

Bình luận - Góp ý

Bình luận

Page 1 of 11