Truyện dị năng - Tổng hợp các truyện dị năng hay nhất

Truyện dị năng là thể loại truyện trong đó các nhân vật thường sở hữu nhưng năng lực siêu nhiên vượt quá khả năng của con người.

Xem thêm: Dị năng hoàn (full)