Tổng hợp truyện hệ thống hay nhất

Truyện hệ thống trong truyện thường tồn tại hệ thống giống như game, đôi khi có suy nghĩ riêng, thường ra các nhiệm vụ cho nhân vật chính, kèm theo phần thưởng đặc biệt.

Xem thêm: Hệ thống hoàn (full)