Truyện khoa huyễn, truyện khoa học viễn tưởng

Truyện khoa huyễn hay truyện khoa học viễn tưởng là những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.

Xem thêm: Khoa huyễn hoàn (full)

  • Nàng, một cái nguyên bản sinh hoạt ở thế kỷ 21 mỹ nữ tử, liền bởi vì ngày nọ không thể hiểu được bị cái xà tinh bệnh nam tử bắt cóc, làm hại nàng đang chạy trốn khi bị xe cấp đụng phải, muốn nói kia xà tinh bệnh nam tử trường giống phi phàm, khí chất càng là thượng thừa, nhưng cố tình chính là đầu óc có bệnh, phi nói chính mình bị nàng vứt bỏ!