Truyện trọng sinh, truyện trùng sinh

Truyện Trọng Sinh hay được gọi là Trùng sinh có nghĩa là sống lại. Nhân vật trong truyện vì một lý lo nào mà chết đi nhưng được sống lại, có thể sống lại trong chính quá khứ của mình hoặc sống trong cơ thể một người khác.

Nhân vật sau khi trọng sinh sẽ làm lại cuộc đời của mình, thường các nhật vật sẽ có trí nhớ của kiếp trước nên biết trước tương lai sau đó trở thành thiên tài, thần đồng trong mắt tất cả mọi người.

Xem thêm: Trọng sinh hoàn (full)